Síguenos en:

Facebook-Logo

twitter-logo

Archivo


Programas Cooperación Garantía Xuvenil 2017

NOTA INFORMATIVA – Difusión Programa


PROCEDEMENTO:     TR352C Subvencións para a contratación de traballadores desempregados pola entidades sen ánimo de lucro. Programa Operativo de Emprego Xuvenil.


Con data 21/11/2017 ditouse pola Secretaría Xeral de Emprego, RESOLUCIÓN pola que se outorga unha subvención, con cargo a aplicación orzamentaria 09.40.322C.481.5, a esta entidade ASOCIACIÓN ÉRGUETE BAIXO MIÑO, a través da cal a partires do 20 de dcembro de 2017 contrataremos a unha moza desempregada inscrita no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil para a realización do servizo “Programa de Comunicación e Sensibilización Social”.

Descrición do Programa:

Durante 7 meses, unha “Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas” encargarase de: ELABORACIÓN DUN PLAN ESTRATÉXICO DE COMUNICACIÓN E MARKETING EFICAZ; DESENVOLVEMENTO DE FERRAMENTAS COMUNICATIVAS INTERNAS E EXTERNAS; XESTIÓNS EN REDES SOCIAIS, PÁXINA WEB E MEDIOS DE COMUNICACIÓN; RELACIÓNS PÚBLICAS; E OUTRAS XESTIÓNS AFÍNS DIRECTAMENTE RELACIONADAS COA VISIBILIDADE DA ENTIDADE.

Obxectivos e resultados:

1.    Dar a oportunidade a un/ha mozo/a desempregado de traballar e adquirir unha experiencia laboral, que lle sirva para un futuro.
2.    Mellorar a calidade dos servizos/programas/actuacións que esta entidade ofrece, tanto na organización interna como na atención directa ao usuario.

Financiación:
Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, Eixe prioritario 5., Prioridade de investimento 8.2., Obxectivo Específico 8.2.4., Medida 8.2.4.2.

PlacaErgueteBaixoMio